Ingatlanszerzési illeték mértéke 2014-ben

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke: 4 %.

Ingatlan megszerzés esetén ingatlanonként:

– 1 milliárd forintig 4%,

– a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni

Ingatlanhoz (lakás, egyéb ingatlan) kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében

Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) ? ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot ? szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként:

– 1 milliárd forintig 4%,

– a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint